MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

BESTUUR

Voorzitter:                    Petra van Boetzelaer
Technisch voorzitter:  Johan Weijland
Secretaris:                    Janine Meijer
1e Penningmeester:   Age Leijenaar
2e Penningmeester:   Hans Scholtes
Bestuurslid:                  Karel Wernars
Bestuurslid:                  Karin Buth
Bestuurslid:                  Janneke Hummelen
Bestuurslid:                  Eric van Rijn

 

Op 29 maart 2017 zijn wij officieel Stichting Stoer geworden en bestaat ons onbezoldigd bestuur uit ouders die bij Stoer betrokken zijn. Daarnaast staat een technisch voorzitter ons bij.

Wat doet het bestuur? We zijn als Stichting een rechtspersoon, zodat we als zodanig afspraken kunnen maken met de zorgaanbieder, en alle andere partijen die mee bouwen aan het initiatief.

Het bestuur ontvangt geen beloning.

 

STATUTEN

De statuten zijn op te vragen bij de voorzitter.

 

OVERLEGSTRUCTUUR

Wij zijn een stichting, omdat wij met financiën van onze kinderen te maken hebben. Wij vergaderen 4 tot 6x per jaar.

 

JAARVERSLAG

Een jaar na oprichting van onze stichting hebben wij ons eerste jaarverslag inclusief financiële verantwoording en activiteitenoverzicht opgesteld. De jaarverslagen staan hier.

 

BELEIDSPLAN

Ons beleidsplan staat hier.

 

 

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Stoer is 857431547
KvK 68417489
Rekeningnummer NL93 SNSB 0947 901 981

 

ANBI

Voor onze stichting hebben we de ANBI status toegewezen gekregen, dat betekent dat giften die wij van u krijgen, voor u belasting aftrekbaar zijn. Het bijbehorende nummer is 857431547.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang, niet bedoeld zijn om winst te maken en voldoen aan eisen van integriteit, zo stelt de belastingdienst. Deze voorwaarden maken het aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

 

 

Giften en donaties zijn van harte welkom !