MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

Schoonmaak 

Assistent begeleiders nemen zowel schoonmaak als het koken voor hun rekening. De ervaring van andere initiatieven leert dat de relatie met assistenten zeker zo belangrijk is als die met de begeleiders!

 

Onderhoud

De verhuurder van het pand - Woonstede - zorgt voor het groot onderhoud van het pand. Uiteraard zullen ouders daar waar nodig bijspringen voor wat betreft klein onderhoud, vervanging en reparaties. Daarin heeft de Onderhoudscommissie de regie.

 

Tuin onderhoud

De tuin wordt onderhouden door de ouders. Wanneer het weer kan - ná Corona - willen we met ouders en vrijwilligers uit de wijk een terugkerende gezamenlijke activiteit maken van het tuinonderhoud bij STOER.