MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

Profiel van de kandidaat bewoner

 

 • De kandidaat heeft een leeftijd van ongeveer 20 tot 35 jaar, passend in de groep.
 • Gestreefd wordt om evenwicht in de groep te houden, aangaande geslacht en leeftijd. 
 • De kandidaat heeft, in beginsel, een zorgzwaartepakket WLZ-VG4, WLZ-VG5 of WLZ-VG6.
 • De kandidaat heeft een volwaardige dagbesteding of werk.
 • De kandidaat heeft geen ernstige gedragsstoornissen.
 • De kandidaat vertoont geen agressief gedrag.
 • De kandidaat heeft geen drugs-, gok- of alcoholprobleem.
 • De kandidaat kan op zijn of haar niveau redelijk zelfstandig functioneren.
 • De kandidaat past sociaal gezien in de groep.
 • De kandidaat en ouders/vertegenwoordigers gaan akkoord met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • De kandidaat en ouders/vertegenwoordigers gaan akkoord met de gekozen zorgaanbieder.
 • De ouders/vertegenwoordigers dragen, naar vermogen, actief bij aan de werkzaamheden in commissies, werkgroepen, etc.
 • De kandidaat en ouders/vertegenwoordigers onderschrijven de zorgvisie van Stichting STOER.
 • De woonwens van de kandidaat sluit qua timing aan bij de timing van het wooninitiatief.