MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

ZORGAANBIEDER

 

Wij hebben ondersteuning gekregen bij het opzetten van dit ouderinitiatief van Wilma Fontaine van ’s HeerenLoo. Daarmee waren we niet gebonden aan deze organisatie en vrij om te kiezen voor een andere zorgaanbieder op het moment dat die keuze gemaakt werd. We hebben de mogelijkheden onderzocht om op een zo inclusief mogelijke manier de zorg te organiseren, met ervaringsdeskundigen op dat gebied. We zijn het gesprek aangegaan en hebben offertes aangevraagd bij diverse zorgaanbieders. Onze eisen en wensen waren daarbij onder meer deze:

  • Er is 24-uurs zorg, met slaapwacht.
  • Omdat we een ouderinitiatief zijn, bepalen wij als ouders wie er in het huis komt werken.
  • In ons wooninitiatief zal religie geen rol spelen. Respect en normen en waarden zijn een gegeven.
  • We gaan uit van de driehoek bewoner - verzorger/ouders - begeleiding. Middels het Toekomst Perspectief Plan wordt bepaald wat de drijfveren van de bewoners zijn en dat wordt als uitgangspunt gebruikt in de zorg en dagbesteding.

Inmiddels is de keuze gevallen op 's HeerenLoo als onze zorgaanbieder, aangezien zij overduidelijk de meeste ervaring hebben op het gebied van ouderinitiatieven. Op 21 mei 2019 hebben we daartoe een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. 


vlnr: Anke Visser (Directeur 's Heeren Loo), Janine Meijer en Petra van Boetzelaer, 21-05-2019.

 

Op 1 juni 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met 's Heeren Loo ingegaan. Er is een vast team van 's Heeren Loo ingezet voor de begeleiding bij STOER.

 

Ouderinitiatief STOER is geen locatie van de Instelling ’s Heeren Loo.

 

 

Personeel

Er wordt van je als begeleider gevraagd te kunnen zien waar de jongeren aansluiting vinden met elkaar en met de wijkbewoners. Hoe ze van betekenis kunnen zijn naar elkaar en anderen. Te zien wat ze leuk vinden, wat hen energie geeft. Wanneer ze even die paar minuten extra nodig hebben. Of een half uur. Je scoort hoog op IQ en EQ.  Je ziet waar zij gestimuleerd kunnen worden, je zoekt de grenzen op in wat ze kunnen, in de veilige omgeving. Je hebt het lef om te proberen en desnoods te falen, eerder dan enkel regels te volgen. Jouw accu wordt bij ons opgeladen en je geeft je energie terug. Je gaat uit van de expertise van de ouders en voegt je eigen expertise er aan toe. Als begeleider werk je bij deze jongeren thuis.

 

Als assistent begeleider houd je het huis schoon en vind je het leuk met de jongeren samen te koken en te ontdekken wat zij kunnen op het gebied van huishouden.

 

Als persoonlijk begeleider heb je ervaring met leidinggeven, en sta je open voor nieuwe uitdagingen bij ons ouderinitiatief. De twee persoonlijk begeleiders hebben elk 4 bewoners onder hun vleugels en zorgen samen met de ouders voor hun thuis bij STOER.

 

Er is een vast team, dat onderling verlof en ziekte met elkaar opvangt.

 

Vacatures staan op onze vacature pagina.