MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

ZORGAANBIEDER

 

Wij krijgen ondersteuning bij het opzetten van dit ouderinitiatief van Wilma Fontaine van ’s HeerenLoo. Daarmee zijn we niet gebonden aan deze organisatie en vrij om te kiezen voor een andere zorgaanbieder op het moment dat die keuze gemaakt wordt. We onderzoeken de mogelijkheden om op een zo inclusief mogelijke manier de zorg te organiseren, met ervaringsdeskundigen. We zijn het gesprek aangegaan en hebben offertes aangevraagd bij diverse zorgaanbieders. Onze eisen en wensen waren daarbij onder meer deze:

  • Er is 24-uurs zorg, met slaapwacht.
  • Omdat we een ouderinitiatief zijn, bepalen wij als ouders wie er in het huis komt werken.
  • In ons wooninitiatief zal religie geen rol spelen. Respect en normen en waarden zijn een gegeven.
  • We gaan uit van de driehoek bewoner - verzorger/ouders - begeleiding. Middels het Toekomst Perspectief Plan wordt bepaald wat de drijfveren van de bewoners zijn en dat wordt als uitgangspunt gebruikt in de zorg en dagbesteding.

Inmiddels is de keuze gevallen op 's HeerenLoo als onze zorgaanbieder, aangezien zij overduidelijk de meeste ervaring hebben op het gebied van ouderinitiatieven. Op 21 mei 2019 hebben we daartoe een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend.


vlnr: Anke Visser ('s HeerenLoo), Janine Meijer en Petra van Boetzelaer

 

VOORWAARDEN

De bewoners hebben een indicatie VG4 of VG5 en 24-uurs zorg nodig. 

 

Personeel

Er wordt van je als begeleider gevraagd te kunnen zien waar de jongeren aansluiting vinden met elkaar en met de wijkbewoners. Hoe ze van betekenis kunnen zijn naar elkaar en anderen. Te zien wat ze leuk vinden, wat hen energie geeft. Wanneer ze even die paar minuten extra nodig hebben. Of een half uur. Je scoort hoog op IQ en EQ.  Je ziet waar zij gestimuleerd kunnen worden, je zoekt de grenzen op in wat ze kunnen, in de veilige omgeving. Je hebt het lef om te proberen en desnoods te falen, eerder dan enkel regels te volgen. Jouw accu wordt bij ons opgeladen en je geeft je energie terug. Je gaat uit van de expertise van de ouders en voegt je eigen expertise er aan toe. Als begeleider werk je bij deze jongeren thuis.

Als huishoudelijke hulp of zorg assistent maak je het huis schoon en vind je het leuk met de jongeren samen te koken.

Als teamleider heb je ervaring in leidinggeven, en sta je open voor nieuwe uitdagingen bij ons ouderinitiatief.

 

 

Wat vragen wij van jou als begeleider (niveau 4/HBO) bij STOER?

Een huiselijke sfeer kunnen creëren, zodat onze kinderen echt thuis komen. Dit d.m.v. een luisterend oor voor iedereen hebben dus open staan voor totale communicatie, ook gebaren. Geduld hebben en ontspanning bieden. Ieders interesse delen, of dat nu de uitslag van Ajax is of over paarden gaat, spreien haken of kaarten maken je wilt er alles van weten! Een gezellige sfeer staat voorop, waar iedereen energie van krijgt. Veel dingen samen doen, zoals b.v. een gezonde maaltijd bereiden. Kortom: Je bent enthousiast en initiatiefrijk en deelt jouw expertise met die van de ouders om samen tot een mooie invulling te komen van jouw werk, voor en met onze kinderen. 

 

De vacature staat HIER met een link naar de site van 's HeerenLoo. Jouw sollicitatiebrief kan daar naartoe.

 

Later volgen de vacatures voor niveau 2 en 3.