MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

FINANCIËN

 

De inkomsten van de bewoners bestaan uit:

  • Wajong uitkering waarmee de huur van het appartement (incl de gezamenlijke ruimtes) en het levensonderhoud bekostigd worden. De Wajong uitkering is gekoppeld aan het minimum(jeugd)loon en dus aan de leeftijd van de bewoner. 
  • Het PGB (PersoonsGebondenBudget) waarmee de zorg bekostigd wordt. Dat kan ook een combinatie worden van PGB en ZIN (Zorg in Natura).

 

Dat zijn de kaders waar we mee te maken hebben. 
De bewoners ontwikkelen en groeien binnen deze kaders. Er wordt ingezet op creativiteit om de financiën op een goede en correcte manier te besteden en de ontwikkeling en groei te blijven ondersteunen.

 

De ouders zijn door de kantonrechter aangewezen als mentor en bewindvoerder en beheren de financiën van hun kind. Omdat we een ouderinitiatief zijn, maken we dat ook inzichtelijk voor onszelf.

 

Van Boschland Accountants en Adviseurs in Ede kregen onze penningmeesters in 2018 elk kwartaal ondersteuning mbt het correct beheer van de financiën, en bij het opstellen van de Jaarrekening.

 

PER SALDO

Stoer is als Ouderinitiatief lid van Per Saldo Wonen, de belangenvereniging van persoonsgebonden budgethouders. Daar worden cursussen gegeven en o.a. Landelijke Wooninitiatief dagen georganiseerd, om kennis en ervaring te delen met andere initiatieven. Op 6 april 2019 jongstleden was de landelijke wooninitiatievendag weer door ons bezocht.

 

PGB

Op www.pgb.nl staat een overzicht hoeveel PGB er aan welke indicatie hangt.