MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

FINANCIËN

 

De inkomsten van de bewoners bestaan uit:

  • Wajong uitkering waarmee de huur van het appartement (incl de gezamenlijke ruimtes) en het levensonderhoud bekostigd worden. De Wajong uitkering is gekoppeld aan het minimum(jeugd)loon en dus aan de leeftijd van de bewoner. Daarnaast maken de bewoners gebruik van de huurtoeslag en de zorgtoeslag. 
  • Het PGB (PersoonsGebondenBudget) waarmee de zorg bekostigd wordt. Dat kan ook een combinatie zijn van PGB en ZIN (Zorg in Natura). Omdat STOER een ouderinitiatief is, ontvangen de bewoners een Woon Initiatieven Toeslag (WIT).

 

Dat zijn de kaders waar we mee te maken hebben. 
Er wordt ingezet op creativiteit om de financiën op een goede en correcte manier te besteden en de ontwikkeling en groei van de bewoners te blijven ondersteunen.

 

De ouders zijn door de kantonrechter aangewezen als mentor en bewindvoerder en beheren de financiën van hun kind. Omdat we een ouderinitiatief zijn, maken we dat ook inzichtelijk voor onszelf.

 

Onze penningmeesters houden zich bezig met het correct beheer van de financiën, en bij het opstellen van de Jaarrekening van de Stichting.

De uitgaven van de bewoners zijn heel gewoon: huur, eten en drinken, water en electra, verzekeringen, etc. Elk jaar kijken de penningmeesters naar de kosten en zorgen we met elkaar ervoor dat iedereen rond kan komen met de Wajong uitkering en het PGB.

 

 

PGB

Op www.pgb.nl staat een overzicht hoeveel PGB er aan welke indicatie hangt.

 

 

PER SALDO

Stoer is als Ouderinitiatief lid van Per Saldo Wonen, de belangenvereniging van persoonsgebonden budgethouders. Daar worden cursussen gegeven en o.a. Landelijke Wooninitiatief dagen georganiseerd, om kennis en ervaring te delen met andere initiatieven. Op 6 april 2019 werd de landelijke wooninitiatievendag door ons bezocht.

 

 

LVOI

Sinds hun oprichting in november 2020 is STOER lid van de Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven. Deze belangenvereniging voor alle ouderinitiatieven in Nederland heeft als doel van elkaar te leren en elkaar bij te staan, en samen met Per Saldo en andere verenigingen een sterke lobby te kunnen voeren in Den Haag.